Jeśli bateria ulegnie awarii, jakie będą objawy?

 

  • Niższa wydajność
  • Niskie napięcie
  • Nie można jej naładować / doładować
  • Nabrzmiały pojemnik
  • Kwaśna korozja