Instrukcja obsługi akumulatora VRLA

 

1 Zakres zastosowania

 

Poniżej opisano środki ostrożności, których należy przestrzegać podczas pracy z akumulatorem VRLA o pojemności od 4,5 do 100 Ah.

2 Środki ostrożności przy projektowaniu zasilacza

 

2.1 Ładowanie

 

(1) W trybie czuwania (ładowanie podtrzymujące lub konserwacyjne)

 • Ładuj akumulator przy stałym napięciu 2,275 V / ogniwo (25 ° C lub 77 ° F). Podczas ładowania w temperaturze otoczenia poniżej 5 ° C (41 ° F) lub powyżej 35 ° C (95 ° F) i średniej temperaturze powyżej 25 ° C (77 ° F) konieczne jest dostosowanie napięcia ładowania w stosunku do temperatury. Współczynnik temperaturowy powinien wynosić -3,3 mV / ° C ogniwa

 • Początkowy prąd ładowania powinien wynosić 0,3 CA (gdzie C to nominalna wartość pojemności, a A to ampery) lub mniej. Zalecamy ładowanie akumulatora w temperaturze otoczenia od 5 ° C (41 ° F) i 35 ° C (95 ° F), aby zapobiec niekorzystnym wpływom na jego żywotność.

 

(2) Do obsługi cyklicznej

 • Utrzymywać zmodyfikowane stałe napięcie lub ładowanie o stałym napięciu przy napięciu 2,45 V / ogniwo (25 ° C lub 77 ° F). Podczas ładowania w temperaturze otoczenia poniżej 5 ° C (41 ° F) lub więcej niż 35 ° C (95 ° F),  niezbędnym jest dostosować napięcie ładowania w stosunku z temperaturą. Współczynnik temperaturowy powinien wynosić -5mV / ° C na cele.

 • Początkowy prąd ładowania powinien wynosić 0,3 CA (gdzie C jest nominalną wartością pojemności, a A to amper) lub mniej.

 • Należy uniknać przeładowania, gdy ładowanie jest skończone, polecamy ładowanie za pomocą timera który zatrzyma ładowanie lub stałego napięcia, które ma spaść do 2,275 V / ogniwo (25 ° C lub 77 ° F). Również polecamy ładowanie baterii w temperaturze otoczenia pomiędzy 5 ° C do 35 ° C, aby zapobiec negatywnemu wpływowi na jej żywotność.

 

2.2 Rozładowanie

 

 • Ciągłe rozładowanie i maksymalny prąd rozładowania (przez 5 sekund) nigdy nie powinny przekraczać wartości podanych w karcie specyfikacji.

 • Końcowe napięcie rozładowania i prąd rozładowania powinny być takie same, jak pokazano w Tabeli 1. Nigdy nie należy rozładować baterii do wartości napięcia mniejszego niż podanego w tej tabeli.  Powtarzające się nadmierne rozładowanie skraca żywotność baterii.

 • Po rozładowaniu akumulator należy natychmiast naładować. Nigdy nie zostawiaj go rozładowanego. Zdolność do utrzymania ładunku może nie zostać odzyskana, jeśli bateria jest pozostawiona rozładowana przez długi czas.

 

 

 

Końcowe
napięcie
Rozładowania
(V / ogniwo)
Seria
UPS,RUM HR,HRL,XHRL GP,GPL,EVH,EVX, XTV,TPL MU,MSV,MSJ
1.90             0.05C > (A)
1.80 0.025P>(W) 0.05 P>(W) 0.1 C > (A) 0.05C≦(A) < 0.25C
1.75 0.025P ≦(W) <0.075P 0.05P ≦(W) < 0.15P 0.1 C≦(A) < 0.30 C 0.25C≦(A) < 0.40C
1.70 0.075P ≦(W) < 0.5P 0.15P ≦(W) 0.30 C≦(A) < 2.0 C (A) ≧0.4C
1.60 (W) ≧0.5P (W) ≧1.0P (A) ≧2.0C  

 

2.3 Instalacja i podłączenie

 

(1) Mocno zamocuj akumulator, aby chronić go przed nadmiernymi wibracjami lub uderzeniami.

(2) Umieszczając akumulator w sprzęcie, należy trzymać go z dala od źródła wytwarzającego ciepło (np. transformatora) w dowolnej pozycji (z wyjątkiem terminalem do dołu) i tak nisko jak to możliwe przy odpowiedniej wentylacji.

(3) bateria może produkować za palny gaz. Unikaj instalacji w zamkniętym pomieszczeniu lub w pobliżu iskier (tj. w pobliżu wyłącznika lub bezpiecznika).

(4) Używanie przewodu z powłoką z chlorku winylu lub arkusza chlorku winylu może spowodować pęknięcie pojemnika baterii i pokrywy. Zarówno trzymaj je z dala od baterii lub zasosuj materiał chlorowany za nieplastyfikującej się płyty winylowej

(5) Nigdy nie zginaj terminala ani nie lutuj bezpośrednio do niego.

(6) Unikaj używania baterii w następujących miejscach:

 • Miejsca narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych Obszary, w których występuje nadmierna radioaktywność, promieniowanie podczerwone lub ultrafioletowe
 • Obszary wypełnione rozpuszczalnikiem organicznym, oparami, pyłem lub gazami powodującymi korozję
 • Obszary o zwiększonej wibracji

(7) Kiedy bateria  jest  złączana do ładowarki lub obciążenia, Wyłącz bezpiecznik obwodu i podłącz dodatni (+) zacisk akumulatora do dodatniego (+) bieguna ładowarki lub obciążenia, a ujemny (-) zacisk akumulatora do ujemnego (-) bieguna ładowarki lub obciążenia.

(8) Nigdy nie używaj razem baterii o różnych pojemnościach o różnej wydajności lub nowych i starych baterii razem.

(9) Nie zaleca się łączyć szeregowo więcej niż 32 szt. baterii w pojedynczym stringu lub tworzyć więcej niż 4 stringów równolegle.

 

3 Ogólne środki ostrożności

 

3.1 Przed użyciem

 

(1) Przechowywanie i dodatkowe ładowanie

 

 • Podczas przechowywania pojemność baterii zmniejsza się z powodu samorozładowania. Przechowuj baterię w suchym miejsce. Jeśli miesięczna średnia temperatura przekacza 25 ° C (77 ° F) (poniżej 30 ° C lub 86 ° F), dodatkowe ładowanie należy przeprowadzać co 3 miesiące. W miejscach gdzie miesięczna średnia temperatura jest poniżej 25 ° C (77 ° F), dodatkowe ładowanie wykonaj co 6 miesięcy.

 • W przypadku korzystania z przechowywanego akumulatora przed użyciem należy go zawsze doładować.

 • Parametry dodatkowego ładowania zawiera Tabela 2.

 

Tabela 2 Informacje dotyczące ładowania uzupełniającego.

 

 

Metoda ładowania Czas ładowania (h) Temperatura otocznia (°C)
Stałe napięcie przy 2.45 V/cele 6 – 12 5 – 35
Stały prąd przy 0.05CA 6 – 12

 

 

 

(2) Transport

 

 • Podczas transportu akumulatora nie należy poddawać go nadmiernej wibracji ani uderzać go. Zalecamy transport akumulatora w pozycji pionowej.
 • Podczas transportu akumulatora podłączonego do urządzenia należy go mocno zabezpieczyć i utrzymywać obwód otwarty.

 

3.2 Codzienny serwis.

 

(1) Kiedy są zauważone następujący nieprawidłowości, wykryj przyczyny i zastąp wszelkie wadliwe akumulatory:

 • Wszelkie nieprawidłowości w napięciu
 • Wszelkie wady fizyczne (np. pęknięta lub zdeformowana pokrywa pojemnika)
 • Wszelkie wycieki elektrolitu
 • Nietypowe wydzielanie ciepła

 

(2) Wyczyść wszelkie zanieczyszczenia z kurzu wilgotną szmatką. Nigdy nie używaj rozpuszczalników organicznych (np. benzyny lub rozcieńczalników), i nigdynie stosuj środków chemicznych.

 

(3) Kiedy bateria pracuje w instalacji przeciw pożarowej, sprawdź wymagania i standardy i procedury bezpieczeństwa jakie powinna spełniać.

 

 

3.3 Inne środki ostrożności

 

(1) Akumulator może wytwarzać palny gaz. Aby zapobiec pęknięciu, nigdy nie umieszczać baterii w pobliżu ognia.

 

(2) Nigdy nie zwierać zacisków. Zwarcie może spowodować spalenie baterii.

 

(3) Nigdy nie rozbieraj ani nie składaj baterii.

 

(4) Nigdy nie ładuj baterii w odwrotnej polaryzacji. To nie tylko uszkodzi baterie, ale również zmniejsza jego wydajność i może spowodować wyciek elektrolitu.

 

 

4 Żywotność bateriiOgólnie efektywna żywotność baterii wynosi od 3 do 5 lat w trybie pracy buforowej i 260 cykli (100% głębokości rozładowania) lub więcej w przypadku używania cyklicznego. Trwałość użytkowa może ulec skróceniu, gdy nie zostaną zachowane odpowiednie warunki (tj. Ładowanie, rozładowywanie, temperatura pracy, przechowywanie). Aby zapewnić utrzymanie normalnej wydajności baterii, należy wymienić baterię przed przewidywaną datą zakończenia eksploatacji.

 

Na przykład: akumulator serii GP / HC / HR / EVX należy wymieniać zgodnie ze średnią temperaturą pracy.

 

Poniżej przedstawiono zalecany okres wymiany:

 

Temperatura otoczenia/ Okres wymiany na nową baterię

 

 • 25 ° C (temperatura pokojowa) w ciągu 3 lat

 • 30 ° C w ciągu 2,5 roku

 • 40 ° C w ciągu 1,4 roku