Charakterystyka akumulatora VRLA - ładowanie

 

Charakterystyka akumulatora VRLA - ładowanie

 

 
Do ładowania naszych baterii jest zalecana metoda ładowania napięciem stałym. Podczas ładowania siarczan ołowiu płyty dodatniej staje się dwutlenkiem ołowiu. W miare jak postępuje proces ładowania, płyta dodatnia zaczyna generować O2 powodując nagły wzrost napięcia baterii. Stałe napięcie ładowania pozwala zatem na wykrycie tego wzrostu napięcia i kontrolę poziomu ładowania. Ten typ ładowania zazwyczaj wykorzystuje metodę stałego napięcia stałego prądu z ograniczeniem prądu aby zapobiec wzrostowi początkowego prądu ładowania (przy niskim napięciu baterii).
 
 
Tabela 1 pokazuje napięcie ładowania i maksymalny prąd ładowania.
 
 
Rysunek 1 i 2 pokazuje charakterystykę ładowania stałym napięciem akumulator typu GP1272.
 
 
Rysunek 1 i 2 pokazują charakterystyke ładowania stałym napięciem inicjowane początkowo prądem ograniczonym do 0,1CA, z ładowaniem stałonapięciowym do momentu aż napięcie akumulatora osiągnie poziom pewnej wartości. Akumulator był ładowany w stanie 100% rozładowania i 50% rozładowania. Do pełnego naładowania potrzebna jest ilość 110-120% rozładowanej ilości aby w pełni naładować baterię.
Napięcie ładowania akumulatora zmniejsza się wraz ze wzrostem temperatury i odwrotnie. W związku z tym ładowanie danym napięciem wymaga zwiększonego prądu ładowania przy wysokiej temperaturze i niższego prądu ładowania w niskiej temperaturze. Kompensacja temperatury nie jest konieczna, gdy akumulator jest ładowany w temperaturze otoczenia od 5 ° C  do 35 ° C. W temperaturze poniżej 5 ° C  lub powyżej 35 ° C, konieczna jest kompensacja temperatury dla napięcia ładowania.

 

Współczynnik temperatury wynosi:

 
(1) W przypadku pracy cyklicznej
-5m V / ° C Cela

 
(2) Praca jako zasilanie rezerwowe - awaryjne źródło zasilania (ładowanie podtrzymujące lub doładowanie)
-3,3 mV ° C Cela

 Patrz Rysunek 3, aby zapobiec złemu ładowaniu w niskich temperaturach i przeładowaniu w wysokich temperaturach, napięcie ładowania dla każdego akumulatora VRLA należy ustawić na odpowiednią wartość w zależności od temperatury akumulatora. Patrz Tabela 1.

 

Tabela 1 - Napięcie ładowania i maksymalny prąd ładowania
Zastosowanie Napięcie ładowania (V/cell) Max. prąd
ładowania
(A)
Temp. Wartość
Zadana
Dozwolony
zakres
Praca cykliczna 25℃(77℉) 2.45 2.40~2.50 0.3C
Praca rezerwowa 25℃(77℉) 2.275 2.25~2.30 0.3C

 

 

 

 

http://csb-baterie.com.pl/files/ladowanie_01.png

Obraz 1 - GP1272 charakterystyka ładowania dla stałonapięciowego 14,7 V (2,45 V / cele)
(Przykład charakterystyki ładowania dla pracy cyklicznej akumulatora serii GP).

 

 

 

 

http://csb-baterie.com.pl/files/ladowanie_02.png

Obraz 2 - GP1272 charakterystyka ładowania dla stałegonapięciowego 13,65 V (2,275
V / cele) (Przykład charakterystyki ładowania w trybie pracy rezerwowej - bateria serii GP.)

 

 

 

 

http://csb-baterie.com.pl/files/ladowanie_03.png

Rysunek 3: Zależność między temperaturą akumulatora a napięciem ładowania - praca rezerwowa (zasilanie awaryjne).

 

 

 

 

 

źrodło grafika  http://www.csb-battery.com Hitachi Chemical Energy Technology Co. Ltd.