Charakterystyka baterii VRLA - utrzymanie pojemności i przechowywanie baterii

 

Utrzymanie pojemności przechowywanie baterii CSB

 

Gdy naładowany akumulator jest pozostawiony przez dłuższy czas, jego pojemność stopniowo maleje i przechodzi w stan rozładowania. Bateria zużywa zmagazynowaną energię elektryczną bez jej skutecznego uwalniania do obwodów. Zjawisko to jest zwane samorozładowaniem. To zanikanie pojemności jest nieuniknione i nastąpi nawet jeśli bateria nie jest używana. Samorozładowanie jest spowodowane wewnętrznymi procesami chemicznymi i reakcjami elektrochemicznymi w akumulatorze. Samorozładowanie akumulatora kwasowo-ołowiowego jest opisane poniżej.

 

(1) Chemiczne

 

Zarówno (+) masa aktywna (dwutlenek ołowiu), jak i (-) masa aktywna (gąbka ołowiowa), obydwie ulegają rozkładowi lub są doprowadzone do stopniowej reakcji z kwasem siarkowym w elektrolicie, który następnie zmienia się w stabilny siarczan ołowiu, powodując samorozładowanie.

 

(2) Elektrochemiczny

 

Zanieczyszczenia doprowadzane do baterii w lokatnych celach lub przez ich utlenianie, powoduja redukcję obu elektrod, powodując samorozładowanie. Poziom samorozładowania baterii CSB jest bardzo mały, od 1/3 do 1/4 pojemności dla zwykłych akumulatorów ołowiowo-kwasowych. Oznacza to, że ten akumulator ma bardzo dobrą charakterystykę zachowania pojemności. Rysunek 1 pokazuje charakterystykę zachowania pojemności i wytyczne dotyczące przechowywania.

 

 

 

 

 

http://csb-baterie.com.pl/files/samorozladowanie_00.png

Ryc. 1: Charakterystyka utrzymania pojemności oraz ładowanie konserwujące, wytyczne dotyczące przechowywania.

 

 

 

Przechowywanie

 

Bateria CSB ze względu na zastosowaną płytę ze stopu Pb-Ca oferują możliwość dłuższego przechowywanie niż konwencjonalne baterie. Patrz rysunek 1. Akumulatory kwasowo-ołowiowe które były długotrwałe przechowywanie po naładowaniu wymagają dodatkowego ładowania uzupełniającego, zgodnie z cyklem pokazanym w tabeli 1. Do ładowania uzupełniającego po przedłużonym okresie przechowywania zaleca się, obydwa albo ładowanie stałym napięciem z 2,45 V / ogniwo, albo zalecane jest ładowanie prądem stałym o wartości 0,05CA. Czasami jeden cykl ładowania uzupełniającego może nie przywrócić 100% pojemności. W takim przypadku zabieg taki powinno się powtarzać, aż pojemność zostanie odzyskana przed kolejnym okresem przechowywania.

 

 

 

Tabela 1: Temperatura przechowywania i zalecany odstęp między ładowaniami
Temperatura
Przechowywania
Zalecany okres
Dodatkowego ładowania
Metody ładowania
Suplementacyjnego
Poniżej 25 ℃ (77 ℉) Co 6 miesięcy Ładowane stałym napięciem 2,275 V / celę przez 16 ~ 24 godzin
25-30℃(77 -86℉) Co 3 miesiące Ładowane stałym napięciem 2,45 V / celę przez 5 ~ 8 godzin
Ponad 30 ℃ (86 ℉) Przechowywanie, którego
Należy unikać
Ładowane stałym prądem 0,05CA przez 5 ~ 8 godzin

 

 

 

Napięcie spoczynkowe i pojemność baterii

 

Rys. 2 pokazuje zależność między napięciem w obwodzie otwartym a pozostałą pojemnością.

 

 

 

http://csb-baterie.com.pl/files/samorozladowanie_01.png

Rys. 2: Charakterystyka napięcia obwodu otwartego

 

 

 

 

źrodło grafika  http://www.csb-battery.com Hitachi Chemical Energy Technology Co. Ltd.