Samorozładowanie będzie stopniowo zmniejszać wydajność baterii. Jakie jest najlepsze środowisko przechowywania, aby zminimalizować samorozładowanie? Jak można przywrócić normalną wydajność baterii?

 

 

Akumulator automatycznie traci wydajność podczas okresu przechowywania; zjawisko to określa się jako „samorozładowanie”. Tego stanu „samorozładowania” nie da się uniknąć.

Zalecamy ładowanie baterii w okresie przechowywania zgodnie z wytycznymi przedstawionymi poniżej.
Temperatura przechowywania

 

Temperatura przechowywania
Sugerowany interwał ładowania
Metody ładowania

Niższa niż 20 ° C (68 ° F)

Co 6 miesięcy
C.V. Ładowanie 2,275 V / ogniwo przez 16-24 godziny.
20 - 30 ° C (68 - 86 ° F)
Co 3 miesiące
C.V. 2,45 V / ładowanie ogniwa przez 5-8 godzin
Ponad 30 ° C (86 ° F)
Przechowywanie, którego należy unikać
C.C. Ładowanie 0,05CA przez 5-8 godzinZwykle po przechowywaniu podczas pierwszego ładowania możesz nie odzyskać 100% wydajności. Oznacza to, że te baterie mogą wymagać więcej niż jednego cyklu ładowania. Rozładuj, a następnie naładuj ponownie wykonaj przez 3 cykle.