gwarancja CSB

Gwarancja na akumulatory CSB

 

Gwarancja sprzedawcy csb-baterie.com.pl wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży.

 

Gwarancja producenta CSB Energy Technology Co., Ltd.:

 

Akumulatory stacjonarne: Wszystkie akumulatory 12-woltowe objęte są gwarancją jako wolne od wad materiałowych i produkcyjnych oraz produkowane zgodnie z naszymi specyfikacjami. W przypadku reklamacji poniżej przedstawiono warunki ograniczonej gwarancji na produkty CSB.

 

Baterie seria GP, HR, HC, UPS

Całkowita gwarancja producenta

12 miesiecy

 

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty podanej jako kod daty produkcji baterii. Jeśli podczas wstępnej kontroli i instalacji bateria nie spełnia aktualnie opublikowanych w karcie katalogowej parametrów wydajności lub paramety są niezgodne lub użytkownik stwierdzi wady materiału lub wykonania, które mogą pogorszyć żywotność lub wydajność produktu, użytkownik zostanie poinstruowany, aby:

1. po uzyskaniu pisemnej zgody, zwrócić produkt do zbadania przesyłką opłaconą z góry;

2. zatrzymać materiały na miejscu do czasu kontroli przez przedstawiciela CSB;

Po zadowalającym dowodzie roszczenia, zgodnie z ustaleniami wyłącznie przez CSB, CSB naprawi lub wymieni, według naszego uznania, każdą wadliwą baterię.

Gwarancji podlegają tylko baterie pracujące w trybie buforowym lub podtrzymania, warunkiem jest brak osiągnięcia co najmniej 60% pojemności znamionowej. Jeśli właściwie konserwowana bateria nie osiągnie 60% swojej pojemności znamionowej w zastosowaniach w trybie pracy buforowej lub podtrzymania, CSB wymieni tylko baterię; koszt instalacji sprzętu zastępczego, koszty transportu materiałów i koszty podróży przedstawicieli CSB będą ponoszone przez kupującego.

 

Warunki:

 

1. Roszczenia z tytułu gwarancji dotyczące pełnej wymiany należy składać w ciągu trzech (3) miesięcy od usterki.

 

2. Niniejsza gwarancja dotyczy tylko pierwotnego nabywcy sprzętu i jest nieprzenoszalna.

 

3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych uszkodzeń fizycznych spowodowanych dla natury lub człowieka, co powoduje nadmierne obciążenie akumulatora poza granice projektowe i jest nieważne, jeśli kody daty produkcji zostaną zniszczone.

 

4. Każda bateria musi mieć odpowiedni rozmiar, konstrukcję i pojemność do zamierzonego zastosowania w temperaturze 25 ° C (77 ° F).

 

5. Okres gwarancji powinien być dostosowany w zależności od temperatury roboczej, częstotliwości i głębokości rozładowania. Na każdy 10 ゚ C (18 ゚ F) wzrost temperatury roboczej powyżej 25 ゚ C (77 ゚ F), okres gwarancji zostanie skrócony o 50% .

 

6 Każdy akumulator musi być obsługiwany i konserwowany zgodnie z opublikowanymi instrukcjami. Niniejsza gwarancja jest nieważna, jeśli bateria jest niewłaściwie użytkowana, nadużywana, fizycznie uszkadzana, zamrażana, zaniedbana lub używana jako dodatkowa bateria (nie dopuszcza się wymiany pojedynczego akumulatora baterii złożonej z kilku sztuk akumulatorów).

 

CSB Battery Co., Ltd nie ponosi odpowiedzialności, a użytkownik zabezpieczy CSB Battery Co., Ltd przed wszelkimi roszczeniami i zobowiązaniami wynikającymi z użytkowania, konserwacji, transportu lub instalacji jakiegokolwiek sprzętu objętego gwarancją. CSB Battery Co., Ltd nie ponosi żadnej odpowiedzialności za żadne szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wynikłe szkody.