regulamin

 

regulamin

Regulamin zakupów

 

 

Regulamin zakupów

 

 

Regulamin zakupów obowiązujący od 25.12.2014 r.

 

www.csb-baterie.com.pl to sklep internetowy, dostępny w domenie www.csb-baterie.com.pl, prowadzony przez firmę

Triton Katarzyna Lemoch
Ulica, numer
Stanisławowska 47
Kod pocztowy
54-611
Miejscowość
Wrocław
REGON 022055751
NIP: PL 6112670507

 

Tel. 790415451, 798141279

z którą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym sklep@csb-baterie.com.pl

 

W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w www.csb-baterie.com.pl może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z www.csb-baterie.com.pl oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 

Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Można dopisać taka prośbę w uwagach do zamówienia.

Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale firm kurierskich. Klient ponosi koszty dostawy określone w formularzu podczas wprowadzania zamówienia.
Koszt przesyłki paczki do 30kg na terenie Polski to:

24 zł brutto przy płatności z góry przedpłata na podstawie faktury proforma.

 

Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Triton Katarzyna Lemoch. dotycząca zakupu danego produktu w www.csb-baterie.com.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów

w www.csb-baterie.com.pl  jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

 

Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w www.csb-baterie.com.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż

w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

o Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu

o Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, zamówienie jest przekazywane do realizacji.

 

Numer konta mBank  86 1140 2017 0000 4102 1299 0846

 

 

o Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Transferuj.pl
Właścicielem i operatorem serwisu Transferuj.pl jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna

z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości).

 

 

Przy niektórych produktach zaznaczony jest przybliżony termin wysyłki z magazynu, który liczymy od chwili opłacenia zamówienia.

Jeżeli zamówienie składa się z kilku produktów o róznym terminie wysyłki, to liczy się najdłuższy

z podanych terminów. Jeżeli zamówienie zostanie złożone w dzień roboczy po godzinie 14:00, jego realizacja rozpoczyna się następnego dnia roboczego.

W przypadku płatności przelewem, czas otrzymania paczki wydłuża się o czas realizacji przelewu.

CZAS DOSTAWY

Przesyłki dostarczają firmy kurierskie. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy. Dla firm kurierskich jest to zwykle 1-2 dni roboczych od momentu nadania paczki.

Towar który mamy w naszym magazynie, prawdopodobnie zdążymy wysłać go w ciągu 24 godzin (1 dzień roboczy) od chwili opłacenia zamówienia i przekazania go do realizacji. Dostępność produktów na magazynie może być zweryfikowana przed lub po złozeniu zamówienia. Jeśli zamówienie obejmuje większą liczbę egzemplarzy może się zdarzyć, że nasz zapas się skończy i będziemy musieli sprowadzić produkty od dostawcy. Wtedy czas wysyłki może się wydłużyć.

 

Triton Katarzyna Lemoch odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

 

Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres Triton Katarzyna Lemoch podany w górnej części Regulaminu, na koszt Triton Katarzyna Lemoch Informację o rodzaju spedytora, oraz adres na jaki należy wysłać produkt zostaną podane podczas przyjmowania zgłoszenia reklamacyjnego.

 

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Triton Katarzyna Lemoch niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Triton Katarzyna Lemoch albo Triton Katarzyna Lemoch nie wymieniła produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

Triton Katarzyna Lemoch rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Triton Katarzyna Lemoch nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi
Triton Katarzyna Lemoch W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art. stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej Konta.

 

Klient ma prawo do zwrotu zużytego sprzętu zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zwrot zużytego sprzętu może się odbyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zakup nowego produktu dokonany zostanie w www.csb-baterie.com.pl i będzie obejmował produkt tego samego rodzaju. Chęć zwrotu zużytego produktu należy zgłosić drogą mailową na adres "sklep@csb-baterie.pl" w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc od zakupu nowego urządzenia, ale nie krótszym niż 14 dni  od jego zakupienia. Zwrot dokonywany jest po zweryfikowaniu przez Triton Katarzyna Lemoch dokonanych przez Klienta zakupów oraz nadaniu indywidualnego numeru takiego zwrotu, które nastąpi w okresie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. Klient wysyła zużyty sprzęt do magazynu Triton Katarzyna Lemoch na swój koszt.

 

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.csb-baterie.com.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu www.csb-baterie.com.pl składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

 

Podane przez Klientów dane osobowe Triton Katarzyna Lemoch zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności.

Triton Katarzyna Lemoch może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach www.csb-baterie.com.pl Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Triton Katarzyna Lemoch, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w www.csb-baterie.com.pl  zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że  zamówienia rozpoczęte przed wejściem

w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

 

W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

 

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Triton Katarzyna Lemoch w ramach www.csb-baterie.com.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

 

ZAŁĄCZNIK
W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru.

Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na podany przez nas te. lu mailowo adres:

 UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Triton Katarzyna Lemoch

Ulica, numer Stanisławowska 47

Kod pocztowy 54-611

Miejscowość Wrocław

REGON 022055751

NIP: PL 6112670507

 

sklep@csb-baterie.com.pl

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko....................................................................
Adres...................................................................................
Data.....................................................................................

 

Regulamin zakupów obowiązujący do 24.12.2014 r.

 

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

Zgodnie z ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny powinna ona jednoznacznie i w sposób zrozumiały informować o zamiarze zawarcia umowy przez tego, kto ją składa.

 

Dodanie oferowanego na stronie produktu do koszyka, wypełnienie danych w formularzu i wysłanie do naszej firmy, stanowi złożenie oferty zakupu naszej firmie.

 

Art. 6 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000 r. nr 22, poz. 271)

 

1. Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU nr 144, poz. 1204), są umowami na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność.

 

2. Propozycja zawarcia umowy w postaci oferty, zaproszenia do składania ofert lub zamówień albo do podjęcia rokowań powinna jednoznacznie i w sposób zrozumiały informować o zamiarze zawarcia umowy przez tego, kto ją składa.

 

Art. 9 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (DzU z 2000 r. nr 22, poz. 271)

 

1. Konsument powinien być poinformowany, przy użyciu środka porozumiewania się na odległość, najpóźniej w chwili złożenia mu propozycji zawarcia umowy, o:

1) imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,

 

Triton Katarzyna Lemoch Ulica, numer Stanisławowska 47 Kod pocztowy 54-611 Miejscowość Wrocław REGON 022055751 NIP: PL 6112670507

 

Numer konta

mBank 86 1140 2017 0000 4102 1299 0846

 

2) istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,

 

Właściwości przedmiotów na stronie zostały opisane z możliwie rzetelnie na podstawie własnej oceny i parametrów podanych przez producentów. Produkty są fabrycznie nowe i nie były używane. Strona www.csb-baterie.com.pl zawiera informacje o towarach i usługach. Informacje skierowane do Klienta, który zgodnie z Regulaminem przystąpił do nabywania towarów i/lub usług stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem, a firmą prowadząca sklep internetowy.

 

3) cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,

 

Podane ceny oferowanych produktów wyrażone są w polskich złotych. Do podanych cen został doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

4) zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,

 

Zapłaty za produkty można dokonać po upewnieniu się, że oferowany towar jest dostępny i może być dostarczony odbiorcy w akceptowalnym przez niego terminie. Informację te zostaną udzielone przez pracownika reprezentującego firmę jeżeli czas oczekiwania jest dłuższy niż 7 dni od momentu złożenia oferty zakupu oznacza to brak akceptacji oferty przez sprzedającego. Dostępne formy płatności to: przedpłata - przelew na konto firmy, płatność za pobraniem, gotówka w siedzibie firmy.

 

5) kosztach oraz terminie i sposobie dostawy.

 

Koszt dostawy:

 

Koszty transportu pokrywa kupujący. Są one naliczane w zależności od wielkości zamówienia. Koszt przesyłki paczki do 30kg na terenie Polski to: 26 zł brutto przy płatności z góry przedpłata na podstawie faktury proforma, 28 zł brutto w przypadku płatności z góry (płatność automatyczna online) 32 zł brutto przy płatności za pobraniem. Każdy kolejny towar przekraczający wyżej wymienioną wagę będzie pakowany w osobnej paczce. Gdy zamawiane produkty przekroczą wagę 30kg. automatycznie do zamówienia zostanie doliczona opłata za kolejną paczkę, np. za 2 paczki opłata wysyłkowa wyniesie 56 zł. Brutto itd.

 

Stawki wysyłkowe poszczególnych spedytorów wyrażone kwotą brutto w polskich złotych uwidocznione są na stronie w formularzu oferty:

  • Wysyłki towaru przy płatności z góry realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej OPEK
  • Wysyłki za pobraniem realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich DHL, UPS, DPD

 

6) prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3,

 

 

Zwrot towaru

 

Klient sklepu on-line ma prawo zwrócić towar sprzedawcy w ciągu 10 dni (usługi finansowe-14, ubezpieczeniowe-30), od daty jego zakupu. W przypadku całkowitej rezygnacji z zakupu, umowę między klientem a sprzedawcą uważa się za niezawartą. Jest to równoznaczne ze zwolnieniem kupującego od wszelkich zobowiązań. Oznacza to, że za wycofanie się z umowy kupna danego produktu sklep internetowy nie ma prawa żądać od klienta jakichkolwiek opłat (nawet jeśli stanowi tak regulamin sklepu).

 

Wysyłając towar do sprzedawcy należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy: Wzór pisma

 

Uwaga! Warunkiem skorzystania z tego prawa jest zwrot produktu w stanie niezmienionym. Oznacza to, że produkt od chwili zakupu do momentu zwrotu (w ciągu 10 dni) nie może być użytkowany. Można natomiast go wypróbować tj. przymierzyć, sprawdzić jak działa etc. (z wyłączeniem kaset, płyt i programów komputerowych).

 

Termin, w którym można zrezygnować z zakupu dokonanego w internetowym sklepie, wydłuża się do 3 miesięcy w przypadku, gdy sklep nie podał w swoim serwisie następujących danych: nazwy i siedziby sklepu, łącznej ceny produktu (obejmującej wszystkie opłaty, w tym cło i podatek), sposobów zapłaty za zamówione produkty, wszystkich informacji o dostawie produktu (sposób dostawy, termin, koszt), praw przysługujących klientom sklepu, możliwości składania reklamacji.

 

7) w jakim czasie oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący.

 

Po złożeniu oferty zakupu pracownik potwierdzi telefonicznie lub na podany adres e-mail cenę produktów i ich dostępność. Oferta jest ważna przez 7 dni.

 

8) miejscu i sposobie składania reklamacji,

 

Reklamacji można dokonać w siedzibie firmy osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub elektronicznej.

 

Reklamacja towaru

 

Gdy towar zawiera wady, możemy - wedle uznania - skorzystać z gwarancji producenta (o ile taka była udzielona i nie minął okres gwarancyjny), bądź instytucji niezgodności towaru z umową. W pierwszym przypadku roszczenia należy kierować do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej, którym najczęściej jest sprzedawca lub importer. W drugim przypadku - do sprzedawcy, który ma obowiązek przyjąć i rozpatrzyć naszą reklamację w terminie do 14 dni od jej zgłoszenia. Uwaga! Sklep internetowy nie ma prawa w tym przypadku odesłać klienta do producenta, hurtownika czy importera lub zmusić go do skorzystania z gwarancji. Za wady towaru sprzedawca odpowiada przez 2 lata, przy czym konsument jest szczególnie chroniony przez pierwsze 6 miesięcy (ciężar dowodowy spoczywa wtedy na sprzedawcy).

 

Protokół reklamacyjny:( Należy dostarczyć dowolnym kanałem informacyjnym poczta poczta polska e-mail na adres e mail lub adres siedziby firmy) wzór pisma

 

Decyzja o sposobie usunięcia wady towaru

 

Decyzja należy do kupującego. To on decyduje czy skorzysta z gwarancji czy instytucji niezgodności towaru z umową. Co więcej, jego wybór jest wiążący dla drugiej strony czyli sklepu internetowego. W przypadku powołania się na niezgodność towaru z umową również to klient decyduje o sposobie usunięcia tej niezgodności. W pierwszej kolejności może on domagać się naprawy lub wymiany towaru, a w przypadku niewypełnienia jego żądań - odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny. W przypadku gwarancji to gwarant decyduje o sposobie usunięcia wady.

 

Odpowiedź na zgłoszenie reklamacji

 

Sklep internetowy jest zobowiązany ustosunkować się do pisemnej reklamacji klienta w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania. Przekroczenie tego terminu jest równoznaczne z pełną akceptacją roszczeń konsumenta.

 

9) Klient ma prawo wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3.

Jeżeli czas trwania umowy nie jest oznaczony, każda ze stron może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn, z zachowaniem terminu miesięcznego, chyba że strony zastrzegły krótszy termin wypowiedzenia.

 

10. Przedsiębiorca jest obowiązany do potwierdzenia konsumentowi na piśmie informacji, o których mowa w ust. 1, najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia.

 

Regulamin oraz zasady składania reklamacji dostępne są online pod adresem http://www.csb-baterie.com.pl/?regulamin,4 oraz zostaną dołączone do faktury i dostarczone klientowi wraz z towarem.

 

Produkty prezentowane na stronie sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego.

Dodatkowe wymagania zawiera art. 661 kodeksu cywilnego. Zgodnie z § 2 przedsiębiorca składający ofertę w postaci elektronicznej jest obowiązany przed zawarciem umowy poinformować drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o:

 

Po przetworzeniu ofert zakupu i potwierdzeniu dostępności towaru: w przypadku wybrania płatności za pobraniem, zostaje wystawiona faktura VAT. Przy płatności przelewem, zostaje wystawiona i przesłana na adres e-mail kupującego, faktura proforma. Faktura VAT zostanie wystawiona po odnotowaniu wpłaty na konto sklepu.

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem który złożył ofertę zakupu a firmą Triton Katarzyna Lemoch.

 

Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności na podanym w regulaminie rachunku bankowym.

 

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką oryginału faktury VAT.

 

We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy o warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

 

W przypadku błędnego wprowadzenia danych, prosimy o możliwie najszybsze przesłanie danych poprawnych, które to należy przekazać telefonicznie lub na adres e-mail sklepu sklep@csb-baterie.pl.

 

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do
bazy danych wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdemu z Klientów przysługuje prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego
wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, w którym zostały zebrane.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2013 r.

 

Przykład działania naszego sklepu

 

 

Klient robi zakupy w e-sklepie wkładając różne produkty do koszyka. Gdy już zakończy, przechodzi do zakładki formularz zamówienia i wypełnia wszystkie niezbędne dane oraz formę płatności i wysyłki. Następnie jest poproszony o akceptację regulaminu. W ten sposób dochodzi do złożenia oferty zakupu przez wysłanie do nas treści oferty. Automatycznie po złożeniu oferty zostaje wysłana przez sklep wiadomość na podany adres e-mail klienta który zawiera potwierdzenie złożenia oferty, na tym etapie klient weryfikuje poprawność złożonej oferty i zawartych w niej danych. Pracownik sklepu sprawdza dostępność zamówionych towarów i usług i informuje o tym klienta. W przypadku braku potwierdzenia przejęcia oferty przez sklep w terminie 7 dni od daty jego złożenia, oferta jest uznana za odrzuconą. Jeżeli zamówienie może zostać zrealizowane, pracownik sklepu poinformuje o terminie dostawy zakupionych produktów. Standardowo termin realizacji wynosi maksymalnie 5 dni. Ostatecznym potwierdzenie przyjęcia oferty jest wysłanie na adres klienta faktury VAT lub faktury proforma co stanowi potwierdzenie zawartej między stronami umowy.

 

 

Ekologia utylizacja.

 

koszPrzedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami.

UWAGA! Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach.

 

Polityka Prywatności