DEKLARACJA ZGODNOŚCI - brak wymogu znaku CE

 

Brak wymogu znaku CE

 

 

Od 2006 roku marketing i dystrybucja baterii jest regulowana przez: Dyrektywę UE dotyczącą baterii 2006/66 / WE.


Seria akumulatorów CSB VRLA GP, GPL, HR, HRL, XHRL, HC, TPL, EVX, EVH, UPS, XTV, MSJ, MSV i
Akumulatory MU spełniają definicję i zastosowanie dyrektywy akumulatorowej 2006/66 / WE:
„…„ Bateria lub akumulator ”oznacza źródło energii elektrycznej wytwarzanej przez bezpośrednią konwersję energii chemicznej i składający się z jednej lub więcej baterii pierwotnych (jednorazowych) lub ogniw wtórnych (ładowalne) wymienione w załączniku I; ”

Załącznik I:
BATERIE I AKUMULATORY OBJĘTE DYREKTYWĄ
1. Baterie i akumulatory wprowadzone do obrotu od dnia określonego w art. 11 ust
zawierający:
- więcej niż 25 mg rtęci na ogniwo, z wyjątkiem alkalicznych baterii manganowych;
- więcej niż 0,025% wagowo kadmu;
- więcej niż 0,4% ołowiu w masie.


Dyrektywa UE dotycząca baterii 2006/66 / WE jest dyrektywą bez oznakowania CE, dlatego
CSB Baterie deklaruje, że znak CE nie jest wymagany dla wszystkich serii baterii CSB VRLA
wskazane w tym liście.