CSB Instrukcja Bezpieczeństwa

 

 

Instrukcje bezpieczeństwa

 

 

 

Akumulator VRLA Środki ostrożności.

 

Konserwacja i serwisowanie akumulatora VRLA powinny być wykonywane i nadzorowane wyłącznie przez personel znający się na akumulatorach kwasowo-ołowiowych. Personel powinien również znać środki ostrożności dotyczące personelu i sprzętu. Osoby nieupoważnione nie powinny zbliżać się do akumulatorów podczas czynności konserwacyjnych.

 

Akumulatory VRLA Zagrożenia elektryczne.

 

Systemy akumulatorów stwarzają ryzyko porażenia prądem elektrycznym i zwarć wysokoprądowych w obwodach. Podczas konserwacji akumulatorów VRLA należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

 

 • Usuń wszystkie metalowe przedmioty osobiste (zegarki, pierścionki itp.)
 • Używaj izolowanych narzędzi.
 • Stosować pełną ochronę oczu i gumowe rękawice.
 • Zwróć uwagę na polaryzację obwodów.
 • Nie twórz ani nie przerywaj obwodów pod napięciem.

 • Przed umieszczeniem baterii na metalowym stojaku upewnij się, że
  nie jest przypadkowo uziemiony przez obserwację wskazań detektora
  zwarć doziemnych . W przypadku jego braku zmierzyć napięcie między
  akumulatorem i stojakiem. Powinno wynosić zero. Jeśli nie, określ
  przyczynę i wyeliminuj przed kontynuowaniem.
 • Nie kłaść metalowych narzędzi i sprzętu na bateriach.
 • Podczas wykonywania rozszerzonej konserwacji  w razie potrzeby użyj
  koca izolacyjnego, aby zakryć odsłonięte części systemu akumulatorów,
  który może spowodować kontakt osób lub sprzętu z energią
  przewodników.

 

Pewne typy obwodów prostowników używanych do ładowania akumulatora VRLA mogą nie posiadać transformatora izolującego linię. W takich przypadkach należy zachować szczególną ostrożność podczas konserwacji i badaniu systemu baterii. Akumulatory VRLA są czasami zamknięte w szafach z bardzo ograniczonym dostępem. Ponownie, należy zachować szczególną ostrożność podczas konserwacji i wykonywania pomiarów w systemie baterii.

 

Recykling i utylizacja baterii VRLA

 

Akumulatory kwasowe muszą zostać poddane recyklingowi. Baterie zawierają ołów i rozcieńczony Kwas Siarkowy. Baterię należy utylizować zgodnie z przepisami, krajowymi i zgodnie z lokalnym prawem. Nie wyrzucaj baterii na wysypisko śmieci, do jeziora ani w inne nieautoryzowane miejsca.

 

 

Baterie VRLA Zagrożenia chemiczne

 

 

 • Wszelkie żelowe lub płynne emisje z akumulatora VRLA to elektrolit, który zawiera rozcieńczony kwas siarkowy szkodliwy dla skóry i oczu. Elektrolit przewodzi również prąd elektryczny i powoduje korozję.

 • Jeśli elektrolit zetknie się ze skórą, natychmiast umyj to miejsce i przemyj dokładnie wodą. Jeśli elektrolit dostanie się do oczu, przemyj je dokładnie przez 10 minut wodą lub roztworem neutralizujący do przemywania oczu i natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną.
 • Zneutralizuj rozlany elektrolit specjalnym roztworem w „dedykowanym zestawie” lub z roztworem ok. 0,5 Kg sody oczyszczonej i ok. 4 litów wody.

 

 

Zagrożenia pożarem, wybuchem i gorącem

 

 • Akumulatory kwasowo-ołowiowe mogą zawierać wybuchową mieszaninę wodoru które mogą się ulatniać podczas przeładowania.
 • Nie palić ani nie wprowadzać iskier w pobliżu akumulatora.
 • Przed dotknięciem baterii dotknij uziemionego metalowego przedmiotu, takiego jak stojak, aby rozproszyć wszelkie ładunki elektrostatyczne, które mogły się wytworzyć na twoim ciele.
 • Nie ładuj akumulatorów w zamkniętym pojemniku. Poszczególne baterie powinny mieć od 5 do 10 milimetrów odstępu między nimi, aby umożliwić właściwe chłodzenie. Zapewnij odpowiednią wentylację pojemnika, szafy lub pomieszczenia, aby zapobiec potencjalnemu gromadzeniu się uwolnionego gazu.

 

Ostrzeżenia dotyczące baterii VRLA

 

Nie usuwaj otworów wentylacyjnych (zaworów) z baterii ani nie dodawaj wody. To stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i unieważnia gwarancję.