Charakterystyka akumulatora VRLA - nadmierne rozładowanie

 

 

 

Charakterystyka akumulatora VRLA - nadmierne rozładowanie

 

 

 

W porównaniu z baterią alkaliczną bateria VRLA jest bardzo wrażliwa nadmierne rozładowanie. Nadmierne rozładowanie powoduje, że nie można odzyskać normalnej pojemności, bateria wykazuje zmniejszoną pojemność lub skraca to jej żywotność. Nadmierne rozładowanie występuje również po pozostawieniu akumulatora w stanie rozładowanym. Producenci baterii CSB rozwiązują ten problem. Jeśli nasza bateria jest nadmiernie rozładowana i pozostawiona w stanie rozładowanym przez kilka dni, może się zregenerować i odzyskać oryginalną pojemność po naładowaniu. Konieczne jest jednak uniknięcie w jak największym stopniu sytuacji nadmiernego rozładowania.

 

Rys. 1 pokazuje przykład charakterystykę ładowania po nadmiernym rozładowaniu i pozostawianiu baterii w stanie rozładowanym

 

Środki ostrożności:

 

(1) Pierwotną pojemność można odzyskać po dwóch lub trzech kolejnych nadmiernych rozładowaniach lub pozostawiu akumulatora w stanie rozładowanym. Powyżej tego limitu akumulator może nie wrócić do pierwotnej pojemności.

 

(2) Zawsze wykonuj ładowanie stałym napięciem 2,45 V / celę z maksimum prądu 0,3CA. Zakres napięcia ładowania między 2,275 V / celę może być nie wystarczający, aby powrócić do pierwotnej pojemności. W takim przypadku powtórz cykl ładowania i rozładowania dwa lub trzy razy. Rys. 1 pokazuje przykład charakterystyki ładowania po nadmiernym rozładowaniu i pozostawieniu akumulatora w stanie rozładowanym. Jak pokazuje rysunek, podczas inicjacyjnego okresu ładowania prąd pozostaje niezmieniony, nie jest to uważane za nienormalne.

 

 

 

http://csb-baterie.com.pl/files/nadmiernerozladowanie_01.png

Rysunek 1: Przykład charakterystyki ładowania po nadmiernym rozładowaniu i pozostawieniu akumulatora w stanie rozładowanym