Opis baterii VRLA małego typu

 • Rysunek 1
  Rysunek 1

 


Opis baterii CSB1 Charakterystyka akumulatorów(1) Bezobsługowe. Gaz, generowany z elektrolizy podczas przeładowania, zostaje zaabsorbowany i zredukowany z powrotem do elektrolitu w postaci wody to czyni baterie bezobsługowymi.


(2) Mogą być instalowane i eksploatowane w dowolnej pozycji ponieważ gaz jest rekombinowany i nie ma wycieku elektrolitu. Płynny elektrolit nie występuje bo jest związany po między płytami. Jednakże gaz generowany przeładowaniem jest pochłaniana przez akumulator, a nie wydalony na zewnątrz baterii tylko w normalnych warunkach pracy. Dzięki tej funkcji, bateria może być używany w dowolnej pozycji w domu i pomieszczeniach biurowych.


(3) Środki bezpieczeństwa. Skutkiem nadmiernego przeładowania lub nieprawidłowego sposobu ładowania bateria można wytwarzać bardzo duże ilości gazu. Bateria jest wyposażona w zawór bezpieczeństwa, który wykrywa wzrost ciśnienia wewnętrznego, a także umożliwia wydalenia gazu na zewnątrz.


(4) Gotowy do użycia, gdy naładowany, nawet po długim okresie przechowywania. Zastosowanie struktury siatki stopu ołowiowe wapniowego umożliwia zredukowanie wartości samowyładowania 1/3 do 1/4 niż w konwencjonalnych strukturach siatki baterii na bazie antymonu. To znacznie wydłuża okres przechowywania przedłużając żywotność baterii.


(5) Wysokowydajny akumulator kwasowo-ołowiowy z bardzo dobrą charakterystyką rozładowania i małej rezystancji wewnętrznej, taka bateria może być stosowana do wielu zastosowań. Główne zastosowania obejmują prace w powtarzanych cykli ładowania i rozładowywania, jak i zastosowaniach stacjonarnych w których bateria jest zwykle utrzymywana w stanie naładowanym i rozładowywana tylko w miarę potrzeby.


(6) Ekonomia. Nasze akumulatory mogą być wykorzystywane do 260 lub więcej cykli przy 100% cyklu rozładowania w pracy cyklicznej i trzy do pięciu lat w pracy stacjonarnej. Akumulator jest bezobsługowy i ma niskie koszty eksploatacji dzięki czemu jest bardzo ekonomiczny. Jego kompaktowy wymiar, niska waga i wysoka wydajność może przyczynić się do zmniejszenia całkowitego kosztu systemu zasilania. (Temperatura otoczenia 25 ° C (77 ° F)).


2 Aktualne Trendy Zastosowania Akumulatorów. Urządzenia elektroniczne są coraz lepiej projektowane. Różne systemy łączności (tzn VAN, LAN i INS) szybko wymagają  podłączenia przenośnego sprzętu, urządzeń i wyposażenia OA, FA. System wytwarzania energii z ogniw słonecznych wykorzystujących energię słoneczną są również coraz częściej wprowadzone do użytku. Nasze baterie są najbardziej odpowiednim sposobem  magazynowania energii do głównego zasilania i zasilania awaryjnego. Nasze produkty są przeznaczone do pracy mobilnej cyklicznej i zastosowań stacjonarnych.Specyficzne zastosowania:


(1) Użycie cykliczne:


 • Przenośny VTR/TV, magnetofony, radia, itp

 • Elektronarzędzia, kosiarki i odkurzacze

 • Aparaty i sprzęt fotograficzny

 • Przenośne komputery osobiste, procesory tekstu, terminale przenośne i etc.

 • Przenośne urządzenia pomiarowe

 • Przenośne aparaty telefoniczne

 • Różne zabawki elektronarzędzia i sprzęt rekreacyjny

 • Sprzęt oświetleniowy

 

(2) Praca w trybie gotowości:


 • Komunikacja i sprzęt elektryczny

 • Awaryjny sprzęt oświetleniowy

 • Alarmy przeciwpożarowe i systemy bezpieczeństwa

 • Komputery biurowe, procesory i inne urządzenia automatyki biurowej

 • Roboty, urządzenia sterowania i innych urządzeń automatyki przemysłowej

 • Zasilacze UPS

 • Zasilacze awaryjne w elektrowniach i podstacjach

 • Telekomunikacja

 

(3) ogniwa słonecznego wytwarzanie energii:


 • Oświetlenie ulicy

 • Stacji przepompowni

 • Przenośne zasilacze

 • Małe miejskie systemy zasilaniaZastosowanie produktu:

 

Elektryczne wózki inwalidzkie

Telekomunikacja

Centrale telefoniczne

Sterowane radiowe - hobby

Elektryczne skutery

Elektryczne rowery

Systemy ochrony

Samochody elektryczne

Systemy zasilania bezprzerwowego

Oświetlenie awaryjne

Alarmy przeciwpożarowe

Kamery VCR

Kosiarki elektryczne

Elektryczne wózki golfowe

Zastosowania przemysłowe

Aplikacje w handlu detalicznym, kasy fiskalne

Aplikacje satelitarne

Wózki elektryzcne

Przenośne aplikacje pomiarowe

Aplikacje wytwarzania energii elektrycznej

Zastosowania medyczne

 

3 Konstrukcja Baterii

 

Konstrukcja baterii CSB VRLA Rysunek 1.

 

 

Poniżej zamieszczono opis poszczególnych części, których składają się nasze akumulatory.

 

 

(1) Płyty dodatnie i ujemne
Dodatnie i ujemne płyty z masą aktywną i strukturą siatki ze stopu ołowiowo-wapniowego.(2) Przekładka, płyta ustalająca
z włókniny szklanej o wyskoiej oksydacji i odporność na ciepło, jej zastosowanie zapewnia doskonałe wchłanianie elektrolitu i zdolność utrzymywania go oraz zadowalającą przewodność jonową.

 

(3) Zawór bezpieczeństwa
Zawór bezpieczeństwa otwiera się gdy występuje nadmierne zwiększenie ciśnienia wewnętrznego, spowodowane przegrzaniem związanym z
niewłaściwym użyciem. Gaz jest uwalniany z akumulatora, aby przywrócić ciśnienie do normalnego poziomu.


(4) Obudowa oraz pokrywa
Pojemnik i pokrywa wykonane są z żywicy ABS lub PP, o najwyższej wytrzymałości i odporności na działanie kwasów. Pojemnik i pokrywy są szczelne, aby uniemożliwić wyciek elektrolitu i gazu.

 

 

 

http://csb-baterie.com.pl/files/opis-baterii-vrla-malego-typu.png

Rysunek 1: Akumulator (żelowy) AGM budowa.

 

4 Zasada szczelności

 

Proces ładowania / rozładowania baterii VRLA może być wyrażona za pomocą następujących reakcji:

 

Anoda Elektrolit Katoda Ładowanie Anoda Elektrolit Katoda
PbO2 + 2H2SO4 + Pb PbSO4 + 2H2O + PbSO4
Ditlenek ołowiu Kwas siarkowy Gąbczasty ołów Rozładowanie Siarczan ołowiu Woda Siarczan ołowiu

 

Przeładowanie powoduje elektrolizę wody zawartej w elektrolicie, która generuje gaz O2 na płycie dodatniej i gaz H2 na płycie ujemnej. Te gazy są wypuszczane na zewnątrz. Ponieważ następuje spadek poziomu elektrolitu, czasami konieczne jest dodanie wody.

 

 

Bateria VRLA została zaprojektowana tak, aby płyta ujemna nie musiała być w pełni naładowana, nawet gdy płyta dodatnia jest naładowana w pełni. Ponadto nie jest generowany gaz H2 z płyty ujemnej, chociaż gaz O2 jest generowany z płyty dodatniej podczas przeładowana. O2 wytworzony z dodatniej płytki reaguje następnie z naładowaną gąbką ołowiową (Pb) z płyty ujemnej i zamienia się w tlenek ołowiu (PbO).

Z kolei tlenek ołowiu reaguje z kwasem siarkowym (H2SO4) w elektrolicie i przekształca się w siarczan ołowiu (PbSO4), umożliwiając rozładowanie płyty ujemnej. W innymi słowami, O2 z płyty dodatniej jest absorbowane przez płytę ujemną bez wydalania na zewnątrz. Ponieważ budowa płyty ujemnej umożliwia jej rozładowanie się przy pomocy O2, podczas rozładowania zawsze pozostanie jego wolna część . W rezultacie płyta ujemna nigdy nie wytwarza H2. To całkowicie zapobiega utracie wody.

 

Zasada szczelności baterii VRLA może być wyrażona za pomocą następującego równania
(Patrz rysunek 2 dla ilustracji):

 

 

Ujemna płyta
(ładowanie)
  O2 gaz generowany z płyty
dodatniej
      Płyta ujemna
Pb +
½ O2
    (PbO)
Gąbka
ołowiowa
  Tlen       Tlenek ołowiu
           
Elektrolit   Płyta ujemna   Elektrolit    
H2O + PbSO4 H2SO4 + (PbO)
Woda   Siarczan ołowiu   Kwas siarkowy   Tlenek ołowiu

 

http://csb-baterie.com.pl/files/oferta-1.png