Charakterystyka baterii VRLA - rozładowanie

 

Charakterystyka baterii VRLA - rozładowanie

 

 

 

Pojemność akumulatora (Ah) stanowi całka prądu rozładowania I (t) i czasu rozładowania do napięcia końcowego:

 

 

Pojemność baterii (Ah) = ∫ 𝐼 (𝑡) 𝑑𝑡

 

 

Z powyższego równania, zmiana czasu rozładowania zależy od prąd rozładowania. Pojemność baterii zależy również w dużym stopniu od prądu rozładowania.

 

Przykladowo, porównanie  20 godzinny i 1 godzinny okres rozładowania:
Dla 20 Godzinnego, 0.05C (A) x 20 (h) = 1C (Ah)
Dla 1 Godzinnego, 0.6C (A) x 1 (h) = 0.6C (Ah)

 

Oznacza to, że pojemność dla jednogodzinnego czasu rozładowania jest o 60% mniejsza od czasu rozładowania 20-godzinnego.
Oczywiście zwiększenie prądu rozładowania powoduje zmniejszenie pozornej pojemności Ah. Końcowe napięcie rozładowania zmienia się również w zależności od prądu rozładowania. Na pojemność rozładowania ma wpływ temperatura akumulatora podczas rozładowywania. Ogólnie, podczas rozładowywania pojemność zmniejsza się, gdy temperatura akumulatora spada.

 

Charakterystyki rozładowania opisano na rys. 1, rys. 2 i rys. 3.

 

 

Końcowe
Nap. rozładowania
(V/Cell)
Seria
UPS,RUM HR,HRL,XHRL GP,GPL,EVH,EVX,
XTV,TPL
MU,MSV,MSJ
1.90       0.05C > (A)
1.80 0.025P>(W) 0.05 P>(W) 0.1 C > (A) 0.05C≦(A) < 0.25C
1.75 0.025P ≦(W) <0.075P 0.05P ≦(W) < 0.15P 0.1 C≦(A) < 0.30 C 0.25C≦(A) < 0.40C
1.70 0.075P ≦(W) < 0.5P 0.15P ≦(W) 0.30 C≦(A) < 2.0 C (A) ≧0.4C
1.60 (W) ≧0.5P (W) ≧1.0P (A) ≧2.0C  

 

 

 

(1) Prąd rozładowania i końcowe napięcie rozładowania

 

 

Związk między prądem rozładowania a końcowym napięciem rozładowania przedstawia Tabela 1. Nigdy nie należy rozładowywać akumulatora do poziomu niższego niż z góry określone końcowe napięcie rozładowania. W przeciwnym razie może dojść do nadmiernego rozładowania. Powtarzające się nadmierne rozładowanie może spowodować utratę pojemności, nawet jeśli ładowanie jest właściwe.

 

 

(2) Charakterystyka rozładowania o różnych szybkościach.

 


Rys. 1 pokazuje wydajność rozładowywania przy różnych szybkosciach rozładowania odpowiednio dla GP1272 i GP12400 . Rys. 4 pokazuje zależność między prądem rozładowania i czasem. Wybierz odpowiednią pojemność baterii VRLA. Tabela 1 Przedstawia końcowe napięcie rozładowania.

 

(3) Temperatura i pojemność rozładowania

 

 

Rys. 3 pokazuje zależność między temperaturą a wydajnością rozładowania. Ten rysunek pokazuje wynik ładowania w 25 ° C (77 ° F) i rozładowania w różnych wysokościach temperatury. Unikaj pracy akumulatora poniżej -20 ° C (4 ° F) lub powyżej 50 ° C (122 ° F), nawet jeśli akumulator może nadal działać mogło dojść do jego częściowego uszkodzenia.

 

 

 

http://csb-baterie.com.pl/files/rozladowanie_01.png

Rysunek 1: Charakterystyka rozładowania GP1272 przy różnych prędkościach [25 ° C (77 ° F)]

 

 

 

 

http://csb-baterie.com.pl/files/rozladowanie_02.png

Rysunek 2: Charakterystyka rozładowania GP12400 przy różnych prędkościach w [25 ° C (77 ° F)]

 

 

 

http://csb-baterie.com.pl/files/rozladowanie_03.png

Rys. 3: Temperatura i wydajność rozładowania [25 ° C (77 ° F)]

 

 

 

 

http://csb-baterie.com.pl/files/rozladowanie_04.png

Rys. 4: Prąd rozładowania i czas trwania rozładowania [25 ° C (77 ° F)]