Dlaczego napięcie ładowania dla „pracy cyklicznej” jest wyższe niż napięcie używane dla pracy w „trybie gotowości”?

 Ładowanie akumulatora: Prąd / Napięcie w zależności od trybu pracy.

 

Użycie cykliczne to takie gdzie akumulator jest bezpośrednim źródłem zasilania. Czas ładowania nie może być zbyt długi, akumulator musi być szybko gotowy do kolejnego cyklu rozładowania. Wyższe napięcie ładowania może zapewnić dłuższy maksymalny prąd ładowania podczas całego okresu ładowania. (Dla pełnego ładowanie stosunek pojemność ładowania do rozładowania powinien wynieść 110% ~ 120%.)

 

Ładowanie AH / Rozładowanie AH = 110% ~ 120%.)

 

 

 

Zastosowanie
Napięcie ładowania (V/cele)
Max. Prąd ładowania (A)
Temperatura
Projektowana
Tolerancja

Praca cykliczna

20°C (68°F)
2.45
2.40 ~ 2.50

0.3C

Tryb gotowości
20°C (68°F)
2.275
2.25 ~ 2.30

 

Źródło: CSB Energy Technology Co., Ltd